The Mini Times

The Mini Times (TMT) är Mini Seven Club Swedens medlemstidning. Målet är att den ska utkomma med fyra nummer per år. Innehållet är, precis som på hemsidan, till största del baserat på bidrag från medlemmar i form av artiklar, små berättelser, semester-krönikor, träffrapporter, mek-tips med mera. Om du har något du vill bidra med kan … Fortsätt läsa The Mini Times