Styrelsen – Mini Seven Club Sweden

Styrelsen i Mini Seven Club Sweden väljs av årsmötet och konstituerar sig själv. Nya ledamöter väljs av årsmötet och sitter i ett år. De olika uppdragen delas ut inom styrelsen. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kan du kontakta klubbens valberedning. Med dagens teknik har vi möjlighet att sätta upp både telefon- … Fortsätt läsa Styrelsen – Mini Seven Club Sweden