Styrelsen bild
Styrelsen bild

Styrelsen i Mini Seven Club Sweden väljs av årsmötet och konstituerar sig själv. Nya ledamöter väljs av årsmötet och sitter i ett år. De olika uppdragen delas ut inom styrelsen. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kan du kontakta klubbens valberedning. Med dagens teknik har vi möjlighet att sätta upp både telefon- och videokonferenser så känn det inte som ett hinder att du bor ute i landet, se det snarare som en fördel att vi kan sprida klubbens arbete. MSCS är en ideell förening och beroende av medlemmarnas insatser för att kunna bedriva sin verksamhet.

Styrelsen för Mini Seven Club Sweden, verksamhetsåret 2018, består av:


Marcus Brottman, Ordförande
Tel: 0736-24 18 15


Tomas Arvén, Vice Ordförande / Evenemang
Tel: 070-82 62 107


Tim Rickeskär, Kassör
Tel: 070-3514684


Andreas Falkenström, Sekreterare
Tel: 076-1129344


Henryk Tureniec, Medlemsfrågor
Tel: 0706-27 04 50


Micke Pettersson, Webmaster/Sociala medier
Tel: 0706-997 850


Magnus Igelström, Redaktör/Layout för klubbtidningen
Tel: 0706-81 28 69


Bo Hagberg, Regalia
Tel: 070-79 23 417


Fredrik Karlsson, Ledamot
Tel: 070-9384020


För att komma i kontakt med styrelsen kan du använda kontaktformuläret eller maila till styrelsen@minisevenclub.com.

 

Valberedning

Valberedningen för verksamhetsåret 2018 består av:


Olle Palmquist
Tel: 0706-83 27 77


Kenneth Bäckström
Tel: 0708-23 00 45


Sofie Kronsell
Tel: 0708-19 44 19


För att komma i kontakt med valberedningen kan du använda kontaktformuläret eller maila till valberedning@minisevenclub.com

 

MHRF-Försäkring

Besiktning/kontakt för MHRF-Försäkring är:


Joel Kjellberg
Ort: Uppsala
Tel: 070-725 21 43


För att komma i kontakt med MHRF-representanten kan du använda kontaktformuläret eller maila till mhrf@minisevenclub.com