Nytt nummer av The Mini Times är under tillverkning.
Jag har skrivit lite om Mini Memorial och väljer just nu ut några bilder att skicka till redaktör Magnus i Sundsvall.
Vad tänker nu bidra med till klubbtidningen? Välj ut något. Plita ihop lite text. Skicka in.
Av medlemmar, för medlemmar.