Mini Times nr 140 på gång

Från gårdagens styrelsemöte :
=————-=
The Mini Times
TMT 140 planerat i början av mars hos medlemmarna..
20 februari senaste dag för material till Magnus.
Magnus har en del material men behöver kompletteras.
=——-=

Skynda er att skicka in material till redaktionen!!!