Nästa nummer av klubbtidningen är nu överlämnad till tryckeriet – bör vara ute hos medlemmarna nån gång runt månadsskiftet.

Det har efterfrågats renoverings- och mek-tips! Kan du bidra med något? Skicka till redaktion@minisevenclub.com

Author