Fler aktiva medlemmar

Fler aktiva medlemmar!

Fler aktiva medlemmar behövs. Klubbens styrelse hade möte i början av september. Vi kom fram till att vi måste efterlysa fler aktiva medlemmar, dels centralt till styrelsen men även ute i landet. Nuvarande styrelsemedlemmar har suttit väldigt länge och nu aviserar flera att det behövs ersättare vid nästa årsmöte våren 2018. Kassör och medlemsansvarig är tunga poster som behövs för att driva klubben.

Men mer akut är dock att vi behöver någon som kan ta hand om tekniken bakom hemsida, Facebook, e-post och dylikt.

Klubben behöver få upp aktiviteten ute i landet för att inte alla evenemang ska ligga centrerade runt huvudstaden och Mälardalen. Det hade varit fint om medlemmar på olika ställen i landet kunde stå som lokal representant för klubben, ta emot frågor, arrangera mindre träffar, ha med klubbens strandflagga på evenemang, och liknande. Hör av er, framför åsikter och tankar, erbjud era tjänster. Det behövs för klubbens fortlevnad!

Ju fler vi är som är aktiva desto mindre blir det att göra per person.

Kontakta styrelsen.