Några bilder från Gran Turismo Expo. Det fanns många fina bilar på klubbutställningen och vi hade mycket besökare
vid våra kojor.
Många berättade om sin koja de hade haft, andra vill ha tips och råd för renovering av sin koja och en del ville ha köptips.

foto BOA