Redaktionen med Magnus Igelström i spetsen meddelar att nu har arbetet med TMT140 gått in i slutfasen. Snart lämnas det till tryckeriet!

Gamla nummer av tidningen hittas bla på hemsida:

The Mini Times