Mini Memorial 2017, 4 oktober, Uppsala

Mini Memorial 2017 Onsdag 4 oktober i Uppsala Den 4 oktober 2000 rullade den sista klassiska Minin av bandet i England. Samma kväll samlades för…

Fler aktiva medlemmar, klubben behöver DIG!

Fler aktiva medlemmar! Fler aktiva medlemmar behövs. Klubbens styrelse hade möte i början av september. Vi kom fram till att vi måste efterlysa fler aktiva…

The Mini Times nr 138 på tryckeriet

Nästa nummer av klubbtidningen är nu överlämnad till tryckeriet – bör vara ute hos medlemmarna nån gång runt månadsskiftet. Det har efterfrågats renoverings- och mek-tips! Kan…