Vill du bli medlem i Sveriges största rikstäckande intresseförening för hundkojan?

member

Medlemskap i Mini Seven Club Sweden kostar för huvudmedlem 250:-/år (Familjemedlem med samma adress kan lösa familjemedlemskap för 50:-/år). Avgift betald efter den sista oktober gäller året ut samt nästföljande år.

Gör så här.

Sätt in beloppet på klubbens plusgiro konto nr 22 54 51 – 4 och ange vem du är och hur vi kan kontakta dig (namn, adress, telefonnummer, emailadress). Du kan också kontakta vår medlemsansvarige – Henryk Tureniec eller ringa 08-839690 eller 0706-270450 för medlemskap eller mer information.

Välkommen!